Organi

Organi Zveze so:

- Skupščina

- Izvršni odbor

- Odbor za nujne zadeve

- Nadzorni odbor

- Disciplinski odbor

 

Mandat članov organov Zveze traja 4 leta in so lahko ponovno izvoljeni.