Regijska pisarna OKS-ZŠZ Nova Gorica

Eden od ciljev, ki si ga je zadalo novo vodstvo OKS-ZŠZ v mandatnem obdobju 2014-2018 je ponovna vzpostavitev regijskih pisarn OKS-ZŠZ in vzpodbuda k njihovemu proaktivnemu sodelovanju ob zagotavljanju ustreznih sistemskih sredstev za delovanje.

16. junija 2015 je uradno odprla svoja vrata regijska pisarna Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez v Novi Gorici. 
Pogodbo je na strani OKS-ZŠZ podpisal predsednik Bogdan Gabrovec skupaj z županom mestne občine Nova Gorica, Matejem Arčonom in predsednikom Športne zveze Nova Gorica, Miranom Müllnerjem. 

Občine, ki jih pokriva regijska pisarna Nova Gorica so: Nova Gorica, Ajdovščina, Vipava, Tolmin, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Komen, Miren- Kostanjevica, Renče- Vogrsko, Šempeter- Vrtojba.

Trenutno deluje 15 regijskih pisarn OKS-ZŠZ.

Naloge regijskih pisarn:

 • Pomoč občinskim športnim zvezam v regiji pri uresničevanju dogovorjenih programov razvoja športa ter prizadevanja za ustanavljanje športnih zvez občin, kjer jih ni in je izražen interes društev za njihovo ustanovitev.
 • Pomoč športnim društvom v občinah, v katerih ni ustanovljenih športnih zvez pri zastopanju njihovih interesov v matičnih občinah.
 • Uveljavljanje modela sofinanciranja športa na lokalni ravni v skladu z nacionalnim programom športa 2014 - 2023.
 • Spodbuja medobčinsko povezovanje in čezmejno sodelovanje.
 • Pomoč pri zbiranju podatkov o športnih programih (prireditve in vadba) v enoten športni koledar Infosport.si  
 • Pomoč pri zbiranju statističnih podatkov o številu delujočih društvenih športnih organizacij v regiji in vključenosti prebivalstva v njihove programe ter pri vzpostavitvi medsebojno povezanih športnih organizacij v posamezni regiji in na nacionalni ravni.
 • Pripravlja predloge za podeljevanje priznanj in aktivno sodeluje pri pripravi regijskih podelitev priznanj OKS-ZŠZ.
 • Regijska pisarna vsako leto pripravi predlog prejemnikov Bloudkovih priznanj, predloge za nominacijo drugih priznanj, ki jih razpiše OKS in sodeluje pri regijski podelitvi priznanj OKS za športne dosežke.
 • Po pooblastilu OKS-ZŠZ lahko podeljuje potrdila in priporočila športnikom in športnim organizacijam v svoji regiji.
 • Povezuje se z lokalnimi mediji in skrbi za obveščanje o aktualnih športnih dogodkih in aktivnostih v regiji.
 • V sodelovanju s SSŠV se vključuje v projekte OKS-ZŠZ in jih koordinira ali vodi v okolju, ki ga pokriva.
 • V sodelovanju s SSŠV sodeluje pri organizaciji posvetov na temo aktualne zakonodaje in ostalih strokovnih vprašanj.

Nosilka regijske pisarne Nova Gorica je Športna zveza Nova Gorica.
Sedež pisarne je:


ŠPORTNA ZVEZA NOVA GORICA
Bazoviška 4
5000 Nova Gorica

E-pošta: novagorica@olympic.si 
T: 05 330 20 24
M: 041 640 875
F: 05 330 20 25