ZAVAROVANJE SPLOŠNE ODGOVORNOSTI STROKOVNEGA DELAVCA V ŠPORTU

Zavarovalnica Triglav d.d. OE Nova Gorica v sodelovanju z Regijsko pisarno OKS-ZŠZ Nova Gorica v nadaljevanju predstavlja zavarovanje splošne (poklicne) odgovornosti strokovnega delavca v športu.

Predmet zavarovanja:

Zavarovanje poklicne in splošne odgovornosti za strokovnega delavca v športu– za klube in društva, ki jo pokriva Regijska pisarna Olimpijskega komiteja Nova Gorica, in sicer za škode na osebah in stvareh, ki izvirajo iz dejavnosti športnega kluba navedenega na »Prijavnici«. (Te škode izvirajo iz treningov in priprav na tekme ter so posledica napačnih odločitev strokovnega kadra.)

Zavarovalnica jamči za škodo zaradi civilno pravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti njim zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka (nesreče), ki izvira iz poškodovanja oseb ali stvari, za katerega je odgovoren strokovni delavec.

Zavarovalna vsota:

Zavarovalni vsoti za smrt ali poškodbo oseb in za uničenje ali poškodbo stvari veljata po vsakokratnem dogovoru in sta navedeni na vsakokratni obračunski polici.

Območne zavarovalnega kritja: Slovenija.

Za razširitev zavarovalnega kritja v tujini, je potrebo posebej dogovoriti in obračunati ustrezno zavarovalno premijo.

Trajanje zavarovanja: 12 mesecev (permanentni način)

Zavarovalni pogoji: Splošni pogoji za zavarovanje odgovornosti PG-odg/12-1,

Klavzula za izključitev terorističnih dejanj KL-ZA-teror/02-1.

Zavarovalna premija:

Premija se obračunava vsako leto v skladu z veljavnimi ceniki in pogoji na posebnih obračunskih policah, ki so sestavni del zavarovalne police. Na določitev višine zavarovalne premije vpliva število trenerjev in škodno dogajanje v preteklem letu.

Pristop k zavarovanju:

K zavarovanju se pristopi z izpolnitvijo »Prijavnice za zavarovanje odgovornosti trenerja«. Pogoj pristopa k zavarovanju je tudi veljavna licenca.