Zavarovanje splošne odgovornosti strokovnega delavca

Športna zveza Nova Gorica z Zavarovalnico Triglav vam tudi letos nudi ugodno ZAVAROVANJE SPLOŠNE (POKLICNE) ODGOVORNOSTI STROKOVNEGA DELAVCA V ŠPORTU.

Ponudba je predstavljena vsem klubom in društvom v regiji, ki jo pokriva Regijska pisarna OKS- ZŠZ Nova Gorica.

Obvestilo o podaljšanju je namenjeno vsem društvom z že obstoječim zavarovanjem in jim bomo zavarovalno kritje avtomatsko podaljšali ter obračunali zavarovalno premijo tudi za leto 2022. Slednje velja le ob pogoju, da je LICENCA VELJAVNA.

Kdor pa želi zavarovanje prekiniti, mora to sporoči na elektronski naslov Zavarovalnice Triglav: nives.bizjak@triglav.si

(Nives Bizjak, zavarovalni komercialist, Zavarovalnica Triglav, OE Nova Gorica; T: 05 33 82 128)

Če med letom pride do spremembe v strokovnem kadru (zamenjava trenerjev) je to potrebno javiti zavarovalnici. Potrebno je poslati novo prijavnico s fotokopijo licence ter sporočiti koga je nov trener zamenjal.

 

POGOJI ZA ZAVAROVANJE:

  • Društvo je član športne zveze
  • Trenerji, inštruktorji oz. vaditelji imajo ustrezno licenco

PREDMET ZAVAROVANJA:

  • Zavarovanje za škode na osebah in stvareh, ki izvirajo iz dejavnosti športnega kluba. Te škode izvirajo iz treningov in priprav na tekme ter so posledica napačnih odločitev strokovnega kadra.

VIŠINA ZAVAROVALNE PREMIJE:

  • Obračunana vsako leto v skladu z veljavnimi ceniki in pogoji na posebnih obračunskih policah
  • Odvisna od števila trenerjev in škodno dogajanje v preteklem letu
  • Za leto 2022: 38,26 EUR za zavarovalno kritje v Sloveniji ter 57,39 EUR za razširjeno kritje na Evropo (ob predpostavki, da je v zavarovanje vključenih najmanj 31 oseb).

ZA NOVE ZAVAROVANCE: