Vpis strokovnih delavcev v razvid

Strokovni svet športa za vse je na zadnji seji  sprejel sklep glede vpisa strokovnih delavcev v razvid pri MIZŠ. Slednji določa, da mora predlog za vpis v razvid izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev podati vsak posamezni strokovni delavec sam.

V razvid se morajo vpisati vsi, ki želijo opravljati strokovno delo v športu, saj je v skladu z drugim odstavkom 46. člena Zakona o športu to eden od pogojev za opravljanje strokovnega dela v športu.

Ve na povezavi:

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_sport/strokovno_delo_v_sportu_novo/pogoji_za_opravljanje_strokovnega_dela_v_sportu/vpis_v_razvid_izobrazenih_in_strokovno_usposobljenih_delavcev_v_sportu/