UMRL JE FRANC POLENČIČ

V enainosemdesetem letu je umrl Franc Polenčič. Bil je med prvimi diplomanti Visoke šole za telesno kulturo, ki so sredi 60-tih let v telesno kulturno dogajanje mladega mesta prinesli novo energijo in se aktivno vključili v postavljanje in izvajanje športa.

Razpon njegovega dela sega od pedagoškega dela v šoli, stalne aktivnosti v organih Športne zveze Nova Gorica, trenersko izrazito dolgega in uspešnega obdobja v atletiki ter številnih aktivnostih v širokem spektru športnih panog in programov športne rekreacije namenjenih vsem starostnim kategorijam.

Kot dolgoletni športni delavec je bil izvoljen za člana IO OKS-ZŠZ v obdobju 1995-1998, v naslednjem mandatu 1998-2002 je bil član Odbora športa za vse pri OKS-ZŠZ.

Za dolgoletno delo v športu je prejel več priznanj, med njimi Bloudkovo plaketo ( leta 1986), Športna zveza Nova Gorica pa mu je leta 2009 podelila naziv častnega člana.