ŠPORTNIK GORIŠKE 2018

Skoraj smo že zaključili leto 2018, ki je bilo za nekatere bolj, druge manj uspešno…

Izpostavite dosežke članov vašega društva in predlagajte zaslužne športne delavce. 

Rok za oddajo predlogov je 31. december 2018!

Prireditev bo predvidoma v prvi polovici februarja.