"ŠPORTAJMO IN BERIMO"

#športajmoinberimo je nacionalni medresorski projekt za spodbujanje branja med mladimi športniki in športnicami.

Ciljna skupina pri izvedbi nacionalnega medresorskega programa za spodbujanje branja med mladimi športniki #špotrajmoinberimo so mladostniki med 15. in 19. letom starosti, ki večino svojega prostega časa namenijo športu.

V okviru projekta so Goriško knjižnico Franceta Bevka obiskali perspektivni mladi športniki – dijaki ter dijakinje Gimnazije Nova Gorica in Šolskega centra Nova Gorica. Mladim športnikom so lokalni vrhunski športniki in tudi olimpijci skozi zgodbe in zanimiv pogovor predstavili svoje izkušnje na področju uresničevanja športne kariere in vzporednega izobraževanja. Z nami so bili Teja Melink, Dejan Fabčič in Igor Kragelj. Pogovor je vodila Tina Podgornik.

Program #špotrajmoinberimo izpostavlja sedem smernic:

1. Za mlade športnike želimo ustvariti okolje, v katerem bo branje knjig sprejeto kot del njihovega razvoja in jim bo omogočalo lažje, bolje, uspešneje in učinkoviteje usklajevati športno, akademsko (šolsko) ter osebno življenje ter postaviti gradnike za nadaljnjo življenjsko pot. Povezave med družino, šolo, klubom, reprezentanco in knjižnico lahko ustvarijo ustrezno spodbudno okolje.

2. Vplivati želimo na odnos mladih športnikov do branja ter širiti védenje, da je bralna pismenost temeljna zmožnost za pridobivanje in ustvarjanje novega znanja v njihovem osebnem, akademskem in športnem življenju.

3. Mladim športnikom želimo predstaviti branje kot veščino, ki jo izboljšajo s treningom. S treningom branja lahko vplivajo na razvoj svojih možganov in tako sproščajo tiste rezerve, ki jim pomagajo, da bodo lahko še boljši tako na športni kot akademski poti.

4. Sodobne raziskave izpostavljajo pomen branja pri razvoju in delovanju možganov ter oblikovanju miselnost posameznika, kar lahko ključno vpliva na športno, akademsko ter zasebno življenje mladega športnika. V tem kontekstu jih želimo ozavestiti tudi o vplivu tehnologije z zasloni na njihovo akademsko, športno in zasebno življenje.

5. Mladim športnikom želimo predstaviti branje knjig kot sestavni del priprave na tekmovanja, ki jim nudi možnost napredovanja na njihovi športni, akademski in osebnostni poti. Branje spoznajo ne le kot prostočasno dejavnost, temveč kot tehniko, ki jim daje možnost takega napredovanja. Prednost dajemo skupinskemu branju v različnih oblikah ter skupnemu pogovoru o prebranem.

6. Za mlade športnike oblikujemo individualne bralne nasvete.

7. Branje knjig želimo predstaviti kot redni del procesa športnih priprav in treningov, tudi kot podporo pri pripravah na tekmovanja.

 

Kaj brati, da diši po športu? PRIPOROČILA