RAZPIS ZAVAROVALNICE TRIGLAV

Odprt je 2. razpis za dodelitev donatorskih sredstev 2018 Zavarovalnice Triglav.

Rok za oddajo vlog na 2. razpis je 7. maj 2018 do 16.00 ure.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, in sicer društva, klubi, organizacije, zavodi in druge podobne pravnoorganizacijske oblike s področja humanitarnosti, zdravstva, izobraževanja in trajnostnih projektov.

Vlagatelji lahko prijavijo svoje projekte na razpis samo preko elektronske donatorske vloge, ki je na spletni strani Zavarovalnice Triglav, d. d., na naslovu »http://www.triglav.eu/sl/druzbena_odgovornost/sponzorstva«.

Predmet obravnave bodo samo pravilno izpolnjene vloge, ki bodo oddane do roka, določenega za oddajo. Vlagatelji lahko oddajo vloge za projekte in aktivnosti, ki se začnejo po 25. maju 2018.

Več na http://www.triglav.eu/sl/druzbena_odgovornost/sponzorstva/

Za pomoč in informacije so vam na voljo do 7. maja 2018 do 12.00 ure na naslovu sponzorstva@triglav.si.