PREPOVED uporabe športnih in otroških igrišč ter fitnes naprav

Zaradi neposredne nevarnosti širjenja okužbe z nalezljivo boleznijo SARS- CoV-2 (COVID 19), ki jo predstavlja uporaba otroških in športnih igrišč ter fitnes naprav na prostem, je poveljnik Štaba Civilne zaščite Mestne občine Nova Gorica, Andrej Biaggio izdal odredbo, s katero se odreja umik vseh ljudi s športnih in otroških igrišč ter fitnes naprav na javnih površinah na območju Mestne občine Nova Gorica.

Ta odredba je stopila v veljavo takoj in velja do konca preklica.