Poročanja društev, ki delujejo v javnem interesu na področju športa

Do konca marca morajo športna društva, klubi in zveze društev, ki imajo status javnega interesa, v skladu s prvim odstavkom 33. člena Zakona o društvih, poročati o delu društva za minulo leto in dodati program dela za tekoče leto...

Na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport - Direktorat za šport, moramo do 31. marca poslati dva izpolnjena dokumenta:

  • Poročilo o delu društva za leto 2017 (doc)
  • Program dela društva za leto 2018 (doc)

Poročilo in program pošljite v elektronski obliki: oba obrazca izpolnite, podpišete in žigosate, skenirate ter pošljete na elektronski naslov ministrstva gp.mizs@gov.si. Kdor te možnosti nima, lahko izjemoma poročilo in program pošlje z navadno pošto na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport - Direktorat za šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. Ne prilagajte nobenih drugih dokumentov.

A pozor! Obveznost poročanja ne velja za društva, ki imajo status društva v javnem interesu na področju športa in so bila v preteklem letu (2017) izbrana za izvajanje letnega programa športa na državni ali lokalni ravni ali letnega programa športa Fundacije za šport. Ta društva morajo najkasneje do 31. marca poslati skeniran sklep o sofinanciranju programov za leto 2017 (s strani ministrstva, lokalnih skupnosti ali fundacije).