Podpis pogodbe med Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez in Športno zvezo Nova Gorica in dogovora o sodelovanju z Mestno občino Nova Gorica

V torek,11.6.2019 je prvi podpredsednik OKS-ZŠZ, mag. Janez Sodržnik ob prisotnosti podžupana Mestne občine Nova Gorica, Simona Rosiča podpisal pogodbo s predsednikom Športne zveze Nova Gorica, Miranom Müllnerjem o delovanju regijske pisarne OKS-ZŠZ za Severno Primorsko regijo OKS-ZŠZ. Hkrati je bil podpisan tudi dogovor o sodelovanju z Mestno občino Nova Gorica.

 

Slavnostnega podpisa pogodbe in dogovora, ki je potekalo v prostorih Mestne občine Nova Gorica se je udeležil tudi predsednik nadzornega odbora Športne zveze Nova Gorica, Ilko Vidic. Povezovalec dogodka je bila sekretarka Športne zveze Nova Gorica in vodja regijske pisarne, Meta Mačus.

 

Regijska pisarna Nova Gorica pokriva Severno primorsko regijo OKS-ZŠZ, in občine: Nova Gorica, Ajdovščina, Vipava, Tolmin, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Komen, Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko, Šempeter – Vrtojba.

Tudi v mandatnem obdobju 2018-22 je vodenje regijske pisarne OKS-ZŠZ zaupano Športni zvezi Nova Gorica, ki to sedaj opravlja že drugi mandat. Za vodjo regijske pisarne je bila ponovno imenovana Meta Mačus, ki tako svojo bogato in uspešno tekmovalno športno kariero nadaljuje z delom na zagotavljanju uspešnega razvoja športa v Novi Gorici in v širši regiji.

 

Podpis pogodbe o delovanju regijske pisarne sicer sledi strategiji OKS-ZŠZ o delovanju na lokalni ravni, saj poglablja sodelovanje med športnimi zvezami in društvi v regiji in vzpodbuja k njihovemu proaktivnemu sodelovanju ob zagotavljanju ustreznih sistemskih sredstev za delovanje.

V nagovoru ob podpisu pogodbe je prvi podpredsednik OKS-ZŠZ, mag. Janez Sodržnik pohvalil delovanje regijske pisarne, ki si je z dobrim delom zagotovila mesto v prvi tretjini med sicer petnajstimi delujočimi regijskimi pisarnami OKS-ZŠZ. Dobro delo predsednika zveze Mirana Müllnerja v preteklem obdobju se odraža tudi z njegovim imenovanjem v Izvršni odbor OKS-ZŠZ v mandatnem obdobju 2018-2022. Zahvalil se je tudi županu za vso podporo društvom in civilni športni organiziranosti v Novi Gorici ter v širši regiji.

Predsednik Športne zveze Nova Gorica, Miran Müllner se je v nagovoru zahvalil za dobro delo vodji regijske pisarne, Meti Mačus. Izrazil je tudi zadovoljstvo, da je občina s podpisom dogovora o sodelovanju s krovno civilno športno organizacijo prvič tudi formalno izkazala podporo partnerstvu pri razvoju športa v občini in širše v regiji.

 

Zadovoljstvo z podpisom dogovora pa je izrazil tudi podžupan Simon Rosič, ki tudi sam, kot športnik razume, da je za uspešen razvoj športa potrebno vsestransko sodelovanje.