Odprt je 3. RAZPIS ZA DODELITEV SPONZORSKIH IN DONATORSKIH SREDSTEV 2019

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, in sicer društva, klubi, organizacije, zavodi in druge pravnoorganizacijske oblike s področja športa, kulture, zdravstva, izobraževanja in trajnostnih projektov.

Velja le za projekte, ki se bodo začeli po 13. oktobru 2019.

Rok za oddajo vlog na 3. razpis je 20. september 2019 do 16.00 ure.

Za pomoč in informacije smo vam na voljo do 20. septembra 2019 do 12.00 ure na naslovu sponzorstva@triglav.si.

Več o razpisu.