Obnovite status društva v javnem interesu

Vse zveze, društva in klubi, ki nam je bil priznan status društva v javnem interesu, moramo najkasneje do 31. marca 2019 Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport elektronsko posredovati zahtevana dokazila za podaljšanje statusa:

  1. izjavo glede izpolnjevanja pogojev, ki veljajo za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu po ZNOrg
  2. poročili o delu za leti 2017 in 2018
  3. program dela za leto 2019 in 2020

Društvom, ki bodo v roku izpolnile svoje obveznosti, bo ministrstvo izdalo nove odločbe o podelitvi statusa NEVLADNE OPRGANIZACIJE V JAVNEM INTERESU.

Društvom, ki svojih obveznosti ne bodo izpolnile,  bo ministrstvo izdalo odločbo s katero BO ODVZELO STATUS DRUŠTVA V JAVNEM INTERESU.

Vso pošto pošiljajte IZKLJUČNO na naslov: gp.mizs@gov.si

 

Informacije v zvezi s statusom organizacije v javnem interesu na področju športa dobite na www.mizs.gov.si.