MINI OLIMPIJADA 2021 na Dan slovenskega športa

V četrtek, 23. septembra smo v Športnem parku na Mini olimpijadi gostili učence prve triade OŠ Frana Erjavca Nova Gorica.

Mini olimpijada je eden izmed projektov OKS, s katerim želimo med najmlajšimi promovirati šport, športne in olimpijske vrednote, fair play ter pomen gibanja.

Na stadionu smo se zbrali ob 8,30 ter se skupaj ogreli s Tjašo iz Športnega kluba PRO DC. Pozdrav in nekaj spodbudnih besed- tudi iz lastnih izkušenj, so udeležencem namenili podžupan Simon Rosič, direktorica Javnega zavoda za šport Nova Gorica, Aleksandra Fortin ter predsednik Športne zveze Nova Gorica, Miran Müllner.

Nato je sledil pravi olimpijski protokol z olimpijsko zastavo in baklo, ki so jo ob zvokih olimpijske himne na prizorišče prinesli učenci, udeleženci Mini olimpijade. Učenka je prebrala olimpijsko zaprisego, potem pa so se »tekmovanja« v najrazličnejših športnih panogah začela. 

Otroci so spoznali različne športne discipline, ki so jih predstavila športna društva in klubi, ki delujejo na našem območju. Hkrati pa je bila to priložnost za lokalna športna društva, da predstavijo svojo dejavnost.

Namen mini olimpijade je spodbuditi otroke k redni športni aktivnosti ter jih navdušiti za šport in aktivno življenje.

Vse je potekalo v skladu z olimpijskimi načeli odličnosti, solidarnosti in prijateljstva. Ker sledimo sloganu »Pomembno je sodelovati in ne vedno zmagati«, so prav vsi udeleženci prejeli priznanje za udeležbo in uspešen nastop ter se posladkali s sladoledno lučko Ljubljanskih mlekarn.

Šport je ena od možnosti, da otroci svoj čas kakovostno preživijo. Vpliv primerno načrtovane in izbrane športne aktivnosti se pozitivno odraža pri otrokovem celostnem razvoju. Tekom športnih aktivnosti se otroci med seboj družijo in spoznavajo, medsebojno sodelujejo, razvijajo pozitivne vrednote do sebe in do drugih ter ohranjajo svoje zdravje.