Statut Športne zveze Nova Gorica

Na zadnji seji Skupščine Športne zveze Nova Gorica, ki je bila 19. aprila 2017, smo statut uskladili s standardno klasifikacijo dejavnosti kot predvideva zakon.

Priponke