Pravilnik o nagrajevanju

Priznanja Športne zveze Nova Gorica podeljujemo:

- športnim delavcem za večletno uspešno delo ( prej Bloudkove značke)

- priznanja za športne dosežke aktivnim športnikom

- priznanja za dolgoletne uspešne kariere (praviloma ob koncu športne kariere).

Vrsto priznanj, pogoje, postopke in pristojnosti za njihovo podeljevanje določajo KRITERIJI.