Stretegija športa v Mestni občini Nova Gorica - poziv k podaji mnenj