EFD testiranje - usposabljanje

Športna unija Slovenije (ŠUS) bo izvedla usposabljanje za izvajanje European Fitness Badge testiranj, ki bo potekalo v petek, 19. maja 2017 od 13. do 16. ure v Športni hiši Ilirija na Vodnikovi cesti 155 v Ljubljani. Usposabljanje je brezplačno.

Testiranje European Fitness Badge je novost na področju športa za vse na mednarodni ravni.

Omenjeno testiranje je bilo razvito v preteklih dveh letih zaradi izkazane potrebe po testiranju ob upoštevanju stanja v sedanji družbi. Trenutno je na trgu na voljo precej različnih oblik testiranj, ki pa zahtevajo precej dragih pripomočkov in so velik logistični zalogaj za ponudnike programov vadbe za športne rekreativce. Mnoga društva si takšnih finančnih obremenitev ne morejo privoščiti.

European Fitness Badge so razvili vrhunski evropski strokovnjaki z namenom, da je testiranje dosegljivo širokemu krogu uporabnikov po vsej Evropi. Velika prednost EFD testiranja je možnost izvedbe testiranja z minimalnim številom in lahko prenosljivimi pripomočki. Testiranje je tako primerno za izvajanje na različnih lokacijah, poleg tega izvajalec nima nepotrebnih stroškov z nakupom ali izposojo pripomočkov.

Vaje v okviru testiranja so primerne za različne nivoje telesne pripravljenosti, tako da so primerne za vsakogar, tudi za starejše in manj aktivne ljudi. Društva lahko testiranje uporabijo tudi za pridobivanje novih članov in vadečih.

Predhodna prijava s sporočilom (ime in priimek, organizacija) na e-naslov mojca.markovic@sportna-unija.si je obvezna.