NAJ ŠPORTNIKI GORIŠKE 2022, posebna priznanja in plakete športnim delavcem