Novice

07.11.2017
Zavarovalnica Triglav d.d. OE Nova Gorica v sodelovanju z Regijsko pisarno OKS-ZŠZ Nova Gorica v nadaljevanju predstavlja zavarovanje splošne (poklicne) odgovornosti strokovnega delavca v športu.…
07.11.2017
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sofinancira vse seminarje nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja (razen smučanja 2. del), ki jih je razpisala Fakulteta za šport. Kotizacije so…
27.09.2017
V soboto, 23. septembra smo v sodelovanju z OKS-ZŠZ in Javnim zavodom za Šport Nova Gorica izpeljali zaključni dogodek v nizu Športnih iger zaposlenih 2017. Sodelovalo je 21 podjetji, javnih ustanov…
21.09.2017
Odprt je 3. razpis za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev, ki jih razpisuje Zavarovalnica Triglav. Sponzorsko ali donatorsko vlogo lahko oddate do 21.9.2017. Na razpis se lahko prijavijo…
14.09.2017
Tako kot že pretekla leta, bomo tudi letos na Športni zvezi Nova Gorica v sodelovanju z Olimpijskem komitejem Slovenije-Združenje športnih zvez organizirali 3. Športne igre zaposlenih. Projekt poteka…
31.08.2017
Na Bevkovem trgu, 8. septembra od 15,30 ure dalje se bodo predstavili ponudniki športnih aktivnosti- klubi in društva, ki delujejo na tem področju, lahko boste opravili različne telesne meritve, se…
17.08.2017
Športni dogodek je namenjen otrokom v vrtcih in osnovnošolcem prve triade, kjer spoznajo različne športne discipline. Namen projekta je predstavitev in spodbuda otrokom k športni aktivnosti, velik…
11.08.2017
Nezadržno se bliža čas vpisa v visokošolske študijske programe. V prihajajočem študijskem letu se bo prvič začel izvajati nov študijski program Management v športu. Študijski program je prilagojen…
10.07.2017
Pripravlja se Strategija razvoja športa v Mestni občini Nova Gorica za obdobje 2018-2021. Za ta namen so pripravljene ankete, namenjene različnim ciljnim skupinam. Želimo si, da bi ankete izpolnilo…
27.06.2017
Najavite vaše športne programe za sezono 2017/18. Izpolnjene tabele pošljete oziroma podatke vpišete v za to pripravljeno spletno aplikacijo, ki jo dobite na portalu www.rekreacija.si. Rok za…