Ukrepi preprečevanja okužbe s koronavirusom

Mestna občina Nova Gorica nam je poslala dopis o preventivnih ukrepih pri preprečevanju okužbe s koronavirusom namenjeno izvajalcem in uporabnikom gibalnih, rekreativnih in športnih programov.

V Uradnem listu RS št. 16/2020 je bila objavljena Odredba o prepovedi zbiranja na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji, ki prepoveduje zbiranje ljudi na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji, kjer se zbira več kot 100 ljudi, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).

V skladu s to odredbo je v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji prepovedano zbiranje več kot 100 ljudi (športnikov, trenerjev, navijačev in drugega osebja).

Danes je bil na to temo sklican tudi sestanek na Mestni občini Nova Gorica: https://www.nova-gorica.si/v-srediscu/2020031016074442/za_preprecevanje_sirjenja_okuzbe_s_koronavirusom_smiselna_tudi_odpoved_manjsih_prireditev/