Status nevladne organizacije v javnem interesu na področju športa

POROČIL V LETU 2020 NI POTREBNO ODDAJATI!

Organizacije, ki ste pridobile status do 31.12.2019 morate poročilo oddati leta 2021. Najkasneje do 31.3.2021 morate v elektronski obliki na ministrstvo (gp.mizs@gov.si) posredovati podatke (dve opciji):

a.)

-Poročilo o delu za pretekli dve leti (doc, 68 KB)

-Program dela za tekoče in naslednje koledarsko leto (doc, 63 KB)

-Kopijo programa dela za najmanj dve leti (iz katerega je razvidno izvajanje dejavnosti v javnem interesu, kdaj je bil program sprejet in kateri organ ga je sprejel)

 b.)

Dokazilo (sklep/pogodbo), da je bila organizacija v predhodnem letu (2020) izbrana (sofinancirani) na državni ravni, lokalni ravni ali s strani Fundacije za šport.

Organizacije, ki ste status pridobile v letu 2020, v letu 2021 niste dolžne oddati poročila in programa.

Za pridobitev statusa: https://www.gov.si/zbirke/storitve/pridobitev-statusa-drustva-v-javnem-interesu-na-podrocju-sporta/