razpis Zavarovalnice Triglav

Na Zavarovalnici Triglav so objavili razpis za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev za leto 2019.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, in sicer društva, klubi, organizacije, zavodi in druge pravnoorganizacijske oblike s področja športa, kulture, zdravstva, izobraževanja in trajnostnih projektov. Vlagatelji lahko vloge oddajo izključno preko elektronskega obrazca za oddajo vloge oz. prijave, ki je na spletni strani Zavarovalnice Triglav: http://www.triglav.eu/sl/druzbena_odgovornost/sponzorstva/

Vlagatelji naj prijavijo na razpis le projekte, ki se bodo začeli po 5. juniju 2019.

Rok za oddajo vlog na 2. razpis je 10. maj 2019 do 16.00 ure.

Za pomoč in informacije so vam na voljo do 10. maja 2019 do 12.00 ure na naslovu sponzorstva@triglav.si.