RAZPIS ZA ŠPORTNE ŠTIPENDIJE ZA ŠOLSKO LETO 2018/19

Olimpijski komite Slovenije - ZŠZ v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje znanost in šport ter Fundacijo za financiranje športnih organizacij v RS objavlja razpis za ŠPORTNE ŠTIPENDIJE za šolsko/študijsko leto 2018/19.

Pozorno si preberite dokumentacijo na povezavi:

http://www.olympic.si/sportniki/sportne-stipendije

V primeru nejasnosti pišite na e-naslov  info-vs@olympic.si
Od ponedeljka, 17.9.2018 naprej med 10:00 in 14:00 uro vsak delovni dan, bodo uradne ure oz. "vroči telefon" na telefonski števili 01 230 60 28.

Prijavni obrazec je potrebno oddati najkasneje do 3.10.2018 do 24:00 na naslov:

OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE - SSTŠ
Šmartinska 140
1000 LJUBLJANA

s pripisom za športno štipendijo.