Razpis za sponzorstva in donacije Zavarovalnice Triglav

Odprt je razpis Zavarovalnice Triglav. Prijavijo se lahko pravne osebe, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji (društva, klubi, organizacije, zavodi in druge pravnoorganizacijske oblike s področja športa, kulture, zdravstva, izobraževanja in trajnostnih projektov).

Vlagatelji lahko vloge oddajo izključno preko elektronskega obrazca za oddajo vloge oz. prijave.

Rzpis je odprt od 5. junija do 22. junija 2020 do 16. ure.

Več informacij dobite na: http://www.triglav.eu/sl/druzbena_odgovornost/sponzorstva/

Za vse dodatne informacije pa so vam na voljo tudi na elektronskem naslovu sponzorstva@triglav.si.