podaljšanje in sklepanje ZAVAROVANJ ODGOVORNOSTI STROKOVNIH DELAVCEV V ŠPORTU ZA LETO 2019

V sodelovanju z Zavarovalnico Triglav vam tudi letos predstavljamo

ZAVAROVANJE SPLOŠNE (POKLICNE) ODGOVORNOSTI STROKOVNEGA DELAVCA V ŠPORTU

Zavarovalnica jamči za škodo zaradi civilno pravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti njim zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka - nesreče, ki izvira iz poškodovanja oseb ali stvari, za katerega je odgovoren strokovni delavec.

Ponudba je predstavljena vsem klubom in društvom v regiji, ki jo pokriva Regijska pisarna OKS- ZŠZ Nova Gorica.

Ponujamo vam možnost sklenitve zavarovalne police za obdobje enega leta.

PREDMET ZAVAROVANJA:

  • Zavarovanje za škode na osebah in stvareh, ki izvirajo iz dejavnosti športnega kluba, navedenega na prijavnici- te škode izvirajo iz treningov in priprav na tekme ter so posledica napačnih odločitev strokovnega kadra.
  • Zavarovalnica jamči za škodo zaradi civilno pravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti njim zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka - nesreče, ki izvira iz poškodovanja oseb ali stvari, za katerega je odgovoren strokovni delavec.
  • Kritje velja za Slovenijo- za tujino je potreben poseben dogovor in obračun ustrezne zavarovalne premije.

Zavarovalni vsoti za smrt ali poškodbo oseb in za uničenje ali poškodbo stvari veljata po vsakokratnem dogovoru in sta navedeni na vsakokratni obračunski polici.

VIŠINA ZAVAROVALNE PREMIJE:

  • Obračunana vsako leto v skladu z veljavnimi ceniki in pogoji na posebnih obračunskih policah
  • Odvisna od števila trenerjev in škodno dogajanje v preteklem letu
  •  Za leto 2019 cca 26 EUR (ob predpostavki, da je v zavarovanje vključenih 56 oseb)

 

ZA NOVE ZAVAROVANCE: