končna ali delna poročila za sofinancirane športne programe

Izvajalce letnega programa športa, ki so na Javnem razpisu za sofinanciranje programov športa v Mestni občini Nova Gorica prejeli sredstva za leto 2018 obveščamo, da je rok za oddajo zaključnih poročil petek, 30. november 2018.