Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v MONG- POROČILO

Rok za oddajo delnega ali končnega poročila za vse, ki ste v letu 2019 kandidirali in bili izbrani na Javnem razpisu za sofinanciranje programov športa v MONG- u je 30. november 2019 (za nedokončane programe je končno poročilo 20.1.2020, delno poročilo pa 30.11.2019!).