FRANC POLENČIČ (1940 -2021)

V enainosemdesetem letu je umrl Franc Polenčič. Bil je med prvimi diplomanti Visoke šole za telesno kulturo, ki so sredi 60-tih let v mlado Novo Gorico prinesli novosti in novo energijo v pedagoške procese, dvignili nivo treniranja v klubih, povečali možnosti za rekreacijo in se aktivno vključili v organiziranje in izvajanje  športa.

Franc se je s športom srečal v Partizanu Renče v okviru takrat popularne splošne vadbe in gimnastike, preizkusil se je v vaterpolu, v srednji šoli se je seznanil z atletiko, panogo v kateri je vrsto let nastopal za ŽAK Ljubljano, nekaj časa je igral rokomet.

Športna navdušenost ga je vodila na Visoko šolo za telesno kulturo v Ljubljani, po diplomi leta 1966 pa nazaj na Goriško. Tu je najprej spoznaval razmere v športnem  dogajanju na Občinski športni zvezi, kmalu pa je odšel na Gimnazijo in kasneje na Srednjo ekonomsko in trgovsko šolo v Novi Gorici, kjer je kot športni pedagog dočakal upokojitev leta 2000 .

V okviru pedagoških procesov je stremel k ozaveščanju, širjenju in propagiranju športno rekreativnih aktivnosti in aktivnemu koriščenju prostega časa. Velikokrat je moral ''spodbudno'' opozoriti dijakinje in dijake, da je koristno pridobiti znanje in navade, ki bodo prišle prav v naslednjih življenjskih obdobjih.

V okviru širjenja spoznanj o potrebah ustrezne telesne vadbe je bil pobudnik postavitve prve trim steze v gozdu Panovec. Pomembno vlogo je imel pri odmevnih, vizionarskih izvedbah čezmejnih pohodov in kolesarjenj prijateljstva (1975-1993), spodbujal je udejstvovanje tudi na drugih področjih primernih za rekreativno vadbo.

Že takoj po končanem študiju je prevzel trenerske naloge v Atletskem klubu Gorica. Bil je prvi pravi trener, ki je v obdobju po letu 1965 zelo uspešno skrbel za svoje varovance in z dobrimi rezultati mladih veliko prispeval k odločitvi za izgradnjo atletske steze iz plastike. Skupaj z novimi trenerji, večinoma njegovimi bivšimi varovanci, ki so v klub prišli po študiju na Visoki šoli za telesno kulturo, je bil tvorec    uveljavitve goriške atletike. Kot atletski sodnik je opravil več kot 430 sojenj,  med temi je na štirih velikih mednarodnih tekmah sodeloval v zahtevni funkciji starterja: na Sredozemskih igrah v Splitu 1979, Balkanskih atletskih igrah v Ljubljani 1986, Univerziadi v Zagrebu 1987 in na Mladinskem prvenstvu Evrope v Ljubljani 1997.

Tako razvejana športna aktivnost je bila tesno povezana z delom občinske in medobčinske Športne zveze Nova Gorica. Ves čas je sodeloval praktično v vseh organih zveze, več mandatov je bil njen podpredsednik, sicer pa član Izvršnega odbora in predsednik  odborov in komisij zveze. Tudi zunaj okvirov športne zveze je uspel sodelovati pri širjenju športne kulture kot predsednik odbora za rekreacijo pri Občinskem sindikalnem svetu (1976-1982), več kot deset let je predsedoval aktivu  učiteljev športne vzgoje Severne Primorske.

Kot zelo aktiven športni delavec je bil v letih 1968-1972 član  Izvršnega odbora Združenja športnih zvez Slovenije, v samostojni Sloveniji je bil izvoljen za člana Izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije v obdobju 1995 – 1998, v naslednjem mandatu 1998-2002 pa je bil član Odbora športa za vse pri OKS-ZŠZ.

Dolgoletni športni delavec je prispeval pomemben delež k razvoju športne vzgoje, športa in športne rekreacije, kar je razvidno tudi iz številnih priznanj za nesebičen trud in razen pedagoškega dela v šoli, povsem volontersko aktivnost, kar daje njegovi življenjski in športni poti še dodatno vrednost.

Med priznanji naj omenimo: plaketi Atletske zveze Jugoslavije (1971 in 1974), srebrni znak sindikatov Jugoslavije (1982), priznanje Društva športnih pedagogov Slovenije (2000), priznanje MOK-a za volontersko delo v športu (2001) in Bloudkovo plaketo za pomemben prispevek k razvoju športa v Sloveniji (1986). Domača Športna zveza Nova Gorica mu je leta 2010 podelila naslov častnega člana.

Šport je izgubil velikega prijatelja, v tolažbo naj bo misel, da je med nami pustil pomembno sled. Morda je v bronasti medalji vnuka Nejca Polenčiča, na ekipni vožnji  kanujev na minulem prvenstvu Evrope, tudi nekaj simbolike.

 

Iskreno sožalje družini.                                                                      Športni prijatelji