14. KONGRES ŠPORTA ZA VSE - Gibalna športna dejavnost za zdravo družino

Nosilna tema 14. Kongresa športa za vse je ”Gibalna športna dejavnost za zdravje družine”, ki jo bomo obravnavali z različnih zornih kotov in tako ponudil priložnost, da se zainteresirana strokovna in splošna javnost seznani z najnovejšimi strokovnimi dognanji na tem področju. 

Kongres je namenjen športnim delavcem, medicinskim strokovnjakom in ostalem strokovnemu osebju, ki delujejo na področju spodbujanja gibanja in športne dejavnosti v Sloveniji; športnim klubom in društvom, ki jim vključevanje družin v programe prinaša novo poslovno priložnost, športnim zvezam ter vsem ostalim, ki delujejo na področju športne rekreacije.

Več na : https://kongres.olympic.si/