13. KONGRES ŠPORTA ZA VSE

30. novembra in 1. decembra 2018 bo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani 13. kongres športa za vse.

Osrednja tema letošnjega kongresa je "Športna rekreacija invalidov”.
Kongres je namenjen športnim delavcem, medicinskim strokovnjakom in ostalemu strokovnemu osebju, ki se pri svojem delu srečuje z invalidno populacijo, športnim klubom in društvom, ki jim vključevanje invalidne populacije v programe prinaša novo poslovno priložnost, športnim zvezam in vsem ostalim, ki delujejo na področju športne rekreacije.

Več na https://kongres.olympic.si/